Širvintų rajono švietimo centro 21 000-asis kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimas įteiktas Širvintų r. Batrkuškio mokyklos-daugiafuncio centro direktoriaus pavaduotojai ugdymui Eglei Guobytei, dalyvavusiai seminare „Kaip taikyti Europos psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos kokybės standartus“.