2018 m. kovo 2 d. įvyko 24-osios Lietuvos mokinių dailės olimpiados rajoninis etapas. Olimpiadoje dalyvavo dvidešimt keturi 8–12 klasių mokiniai iš šešių rajono mokyklų.

Rezultatai:

Eil.

Nr.

Klasė Vardas, pavardė Mokykla Mokęs
mokytojas (-i)
Bendras rezultatas Vieta grupėje
1. 7 (8) Julija

Judeikytė

Širvintų meno mokykla Aldona Ragelskienė 40 I
2. 6 (8) Simonas Stankevičius Širvintų meno mokykla Aldona Ragelskienė 39 II
3. 6 (IIc) Gintarė

Pakštytė

Širvintų meno mokykla Jolita Jurkevičiūtė 39 II
4. 8A Aurėja

Pakštytė

Širvintų „Atžalyno“ progimnazija Jolita Jurkevičiūtė 40 I
5. 8B Laura

Pažusytė

Širvintų „Atžalyno“ progimnazija Jolita Jurkevičiūtė 39 II
6. 8 Marius Strakauskas Širvintų r. Čiobiškio pagrindinė mokykla Valentina Brazaitienė 39 II
7. 8 Toma Sapitavičiūtė Širvintų r. Musninkų Alfonso Petrulio gimnazija Valentina Brazaitienė 38 III
8. IId Audronė Markūnaitė Širvintų Lauryno Stuokos- Gucevičiaus gimnazija Nomeda Drazdienė 40 I
9. Ig Danielius Tamašauskas Širvintų r. Musninkų Alfonso Petrulio gimnazija Valentina Brazaitienė 39 II
10. IIg Rita Jatkauskaitė Širvintų r. Gelvonų gimnazija Birutė Juzėnienė 37 III
11. 10 Fausta Sapitavičiūtė Širvintų r. Čiobiškio pagrindinė mokykla Valentina Brazaitienė 37 III
12. IIIa Deimantė Stankevičiūtė Širvintų Lauryno Stuokos- Gucevičiaus gimnazija Jurgita Krušinskaitė 40 I
13. IIIg Neda Černiauskaitė Širvintų r. Musninkų Alfonso Petrulio gimnazija Valentina Brazaitienė 39 II
14. IVb Gabrielė Grinytė Širvintų Lauryno Stuokos- Gucevičiaus gimnazija Jurgita Krušinskaitė 38 III

 

Į 24-iosios Lietuvos mokinių dailės olimpiados respublikinį etapą siūloma vykti Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos IIIa klasės mokinei Deimantei Stankevičiūtei.