Visą Lietuvą apimantis Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinamas projektas „Atrask save“ startavo 2015 m. spalio mėn. ir planuojamas baigti įgyvendinti 2018 m. rugsėjo 20 d. Projekto „Atrask save“ tikslas – sumažinti nedirbančių, nesimokančių ir mokymuose nedalyvaujančių (toliau–NEET) 14–29 m. amžiaus jaunuolių skaičių įgyvendinant ankstyvos intervencijos ir aktyvumo skatinimo priemones, atsižvelgiant į tai, kokiai tikslinei grupei asmuo priklauso bei įvertinant asmens poreikius ir galimybes.

Kovo 9 d. Širvintų centre vyko Jaunimo garantijų iniciatyvos projekto „Atrask save“ veiklos rezultatų analizė. Vietos JGI koordinatorė Justina Kiškiūnaitė pristatė Švietimo centro darbuotojams projekto „Atrask save“ 2017-ųjų metų rezultatus.

Pristatymo metu buvo pasidžiaugta sėkmingu projekto įgyvendinimu. 2018 m. sausio 1 d. duomenimis projektas Širvintų savivaldybėje įvertintas 120% (pagal Jaunimo reikalų departamento prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atliktą analizę). Susitikimo metu buvo diskutuojama, kaip galima dar labiau sustiprinti tarpžinybinį ir tarpsektorinį bendradarbiavimą, kaip būtu galima dar efektyviau atrasti projekto tikslinę grupę bei sumažinti jaunų bedarbių, nesimokančių jaunuolių (NEET) skaičių.

Kviečiame nesimokančius, nedirbančius bei neregistruotus Lietuvos darbo biržoje jaunuolius dalyvauti projekte „Atrask save“.

Kontaktai:
Vietos JGI koordinatorė – Justina Kiškiūnaitė
Telefonas: 8 633 23227
El. paštas: just.kiskiunaite@gmail.com
Širvintų rajono švietimo centras
Vilniaus g. 81, Širvintos