Vadovaujantis Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos 2015–2019 metų Tarpinstitucinio veiklos plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 648, 6.1.2 priemonės 3 veiklos punktu Švietimo centras parengė iki 2016 m. gruodžio 31 d. neformaliojo suaugusiųjų  antikorupcinio švietimo programą. Programa buvo parengta ir patvirtinta Švietimo centro direktoriaus 2016 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V1-199 „Dėl neformaliojo suaugusiųjų  antikorupcinio švietimo programos 2017–2019 metams tvirtinimo“.