Vasario 7 d. įvyko Lietuvos mokinių technologijų olimpiados rajoninis etapas. Olimpiadoje dalyvavo dvidešimt septyni 8–12 klasių mokiniai iš keturių rajono mokyklų:

  1. Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos – 5 mokiniai,
  2. Širvintų r. Gelvonų gimnazijos – 5 mokiniai,
  3. Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos – 11 mokinių,
  4. Širvintų r. Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijos – 6 mokiniai.

Olimpiados dalyviai vertinti tekstilės ir konstrukcinių medžiagų veiklos srityse, atskirose amžiaus grupėse.

Rezultatai:

Eil. Nr. Vardas, pavardė Klasė Mokyklos pavadinimas Veiklos sritis Rengęs mokytojas  Vieta
1. Dignė

Žilinskaitė

8 Širvintų r. Gelvonų gimnazija Tekstilė Jūratė

Garnienė

II
2. Januškaitė Andželika 8 Širvintų „Atžalyno“ gimnazija Tekstilė Jolita

Jurkevičiūtė

I
3. Mansūrovaitė Brigita 8 Širvintų „Atžalyno“ gimnazija Tekstilė Jolita

Jurkevičiūtė

III
4. Kamilė Jastremskaitė Ia Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija Tekstilė Daiva

Erslavienė

II
5. Orinta

Arbočiūtė

Ig Širvintų r. Musninkų Alfonso Petrulio gimnazija Tekstilė Živilė

Verikienė

III
6. Emilija

Švedaitė

II g Širvintų r. Gelvonų gimnazija Tekstilė Jūratė

Garnienė

III
7. Gintarė

Pakštytė

IIc Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija Tekstilė Daiva

Erslavienė

II
8. Eglė

Radzevičiūtė

IIb Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija Tekstilė Daiva

Erslavienė

I
9. Karolina Griškevičiūtė

Ieva

Bartulytė

IIIb Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija Tekstilė Daiva

Erslavienė

II
10. Gabrielė Vinciūnaitė IIIb Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija Tekstilė Daiva

Erslavienė

III
11. Karolina Šmigelskaitė IVc Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija Tekstilė Daiva

Erslavienė

I
12. Kamilė Goršečnikovaitė IVg Širvintų r. Gelvonų gimnazija Tekstilė Jūratė

Garnienė

III
13. Liveta

Jatkauskaitė

8 Širvintų r. Gelvonų gimnazija Konstrukcinės medžiagos Kęstutis Stankevičius III
14. Adrija

Redeckaitė

8 Širvintų „Atžalyno“ gimnazija Konstrukcinės medžiagos Kęstutis

Misiūnas

I
15. Kristupas Vaitkūnas 8 Širvintų „Atžalyno“ gimnazija Konstrukcinės medžiagos Kęstutis

Misiūnas

II
16. Rokas

Gatelis

8 Širvintų r. Musninkų Alfonso Petrulio gimnazija Konstrukcinės medžiagos Kęstutis Stankevičius II
17. Dainius

Jakštas

Ig Širvintų r. Gelvonų gimnazija Konstrukcinės medžiagos Kęstutis Stankevičius II
18. Rėjus

Kerevičius

IIg Širvintų r. Musninkų Alfonso Petrulio gimnazija Konstrukcinės medžiagos Kęstutis Stankevičius II
19. Miglė

Perednytė

IIb Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija Konstrukcinės medžiagos Arvydas

Golcas

I
20. Artūras

Visockas

IIIb Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija Konstrukcinės medžiagos Arvydas

Golcas

II
21. Deimantė Stankevičiūtė IIIa Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija Konstrukcinės medžiagos Arvydas

Golcas

I
22. Ingrida

Milaševaitė

IIIa Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija Konstrukcinės medžiagos Arvydas

Golcas

II
23. Erikas

Stasilionis

IIIg Širvintų r. Musninkų Alfonso Petrulio gimnazija Konstrukcinės medžiagos Kęstutis Stankevičius III

Į Lietuvos mokinių technologijų olimpiados respublikinį etapą siūloma vykti Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos 8 klasės mokinei Adrijai Redeckaitei, Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos 8 klasės mokinei Andželikai Januškaitei, Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos IIIa klasės mokinei Deimantei Stankevičiūtei.