www.smm.lt
LR švietimo ir mokslo ministerija

 

www.sirvintos.lt
Širvintų rajono savivaldybė

 

www.aikos.smm.lt
Atvira informavimo konsultavimo orientavimo sistema

 

www.mtp.lt
Mokyklų tobulinimo programa

 

www.egzaminai.lt
Nacionalinis egzaminø centras

 

www.menomokykla.lt 
Širvintų meno mokykla

 

www.sppc.lt
Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras

 

www.vpu.lt/sdc
Šiuolaikinių didaktikø centras

 

www.sac.smm.lt
Švietimo aprūpinimo centras

 

www.itc.smm.lt
Švietimo informacinių technologijų centras

 

http://www.upc.smm.lt/
Ugdymo plėtotės centras

 

 

www.mtc.lt
Mokyklų tobulinimo centras

 

www.emokykla.lt
Narkotikų kontrolës departamentas
www.nkd.lt
Pilietinių iniciatyvų centras
www.pic.lt
Tarptautinė asociacija „Sniego gniūžtė“
www.os-iti.org
Lietuvos liaudies kultūros centras
www.llkc.lt
Lietuvos neformaliojo švietimo centras
www.lmitkc.lt
Lietuvos vaikų ir jaunimo centras
www.lvjc.lt