Švietimo centro, vadovaujamo direktorės Daivos Vinciūnienės, Pedagoginės psichologinės tarnybos specialistai, siekdami gerinti mokinių pasiekimus, siūlo įvairiapusę pagalbą tėvams (globėjams, rūpintojams), mokytojams ir mokiniams:

  • teikia nemokamą psichologo, logopedo ir specialiojo pedagogo pagalbą;
  • atlieka vaiko brandumo mokytis pagal pradinio arba priešmokyklinio ugdymo programas vertinimą;
  • konsultuoja mokytojus ir tėvus aktualiais vaikų ugdymo ir auklėjimo klausimais;
  • atlieka kompleksinį mokinio (vaiko) ugdymosi poreikių įvertinimą;
  • veda seminarus ir mokymus.

Teikdami pagalbą vaikams, jų tėvams ir mokytojams užtikriname konfidencialumą: informacija apie apsilankymą yra neviešinama.

Specialistai pataria, kaip įveikti vaikų kalbėjimo ir kalbos, skaitymo, rašymo, matematikos ir psichologinius sunkumus.

Mus galite rasti adresu: Švietimo centras, Vilniaus g. 81 (įėjimas į PPT iš kiemo) arba paskambinę telefonu (8 382) 49 161.

Švietimo centro psichologė Olga Gerviatovič

ppt 2016