ŠIRVINTŲ RAJONO ŠVIETIMO CENTRO PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ TARNYBA   „2011 – TĖVŲ METŲ“ RENGINIŲ PLANAS Atvirų durų valandos tėvams ir visiems norintiems  Švietimo centro Pedagoginėje psichologinėje tarnyboje – kiekvieno mėnesio paskutinį ketvirtadienį nuo 15.00 val. iki 17.00 val.   „Klausimų –  atsakymų diena“ tėvams el. paštu sirvintos.ppt@gmail.com.  – kiekvieno mėnesio paskutinį ketvirtadienį   Piešinių konkursas – paroda „Piešiame kartu“ –  2011 m. kovo – …

Skaityti toliau Renginių planas

Eil.Nr. Projekto pavadinimas Centro vaidmuo projekte Projekto lygmuo 1. Pedagoginių psichologinių tarnybų infrastruktūros, švietimo įstaigose dirbančių specialiųjų pedagogų , socialinių pedagogų , psichologų, logopedų darbo aplinkos modernizavimas Partneris ES struktūrinių fondų 2. Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra Partneris ES struktūrinių fondų 3. Debatų metodikos integravimas į formaliojo švietimo sistemą Partneris ES struktūrinių fondų …

Skaityti toliau 2011 metų projektai

Eksperimentai

Galite atsisiųsti eksperimentų aprašymus: Augalai Augalai gamina Energijos saugojimas Gamtinės dujos Saulës krosnis Saulës šiluma Vakuuminis saulės surinkėjas Žaidimas  

Skaityti toliau Eksperimentai

Kviečiame dalyvauti kūrybinių darbų konkurse „Pieškime kartu“. Kūrybinių darbų konkurso nuostatai (atsisiųsti) Švietimo centre (direktorė Daiva Vinciūnienė) vyko Švietimo centro Pedagoginės psichologinės tarnybos organizuotas vaikų, jaunuolių ir jų tėvų kūrybinių darbų konkursas „Pieškime kartu“, kuris yra Lietuvos pedagoginių psichologinių tarnybų vadovų asociacijos paskelbtų „2011metai – Tėvų metai“ tarnybose renginys. Konkurso tikslai: plėtoti tėvų ir vaikų …

Skaityti toliau Konkursas

2016 metai I ketvirtis Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai, Aiškinamasis raštas 2015 metai I ketvirtis Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Finansinių ataskaitų rinkiniai II ketvirtis  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Finansinių ataskaitų rinkiniai III ketvirtis Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Finansinių ataskaitų rinkiniai IV ketvirtis  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai, Aiškinamasis raštas Finansinių ataskaitų rinkiniai , Aiškinamasis raštas 2014 metai I …

Skaityti toliau Finansinės ataskaitos

Sausis Vasaris Kovas Balandis Geguþë Birželis Liepa Rugpjūtis Rugsėjis Spalis Lapkritis Gruodis

Skaityti toliau 2011

Eil.Nr. Projekto pavadinimas Centro vaidmuo projekte Projekto lygmuo 1.        Pedagoginių psichologinių tarnybų infrastruktūros, švietimo įstaigose dirbančių specialiųjų pedagogų, socialinių pedagogų, psichologų, logopedų darbo aplinkos modernizavimas Partneris ES struktūrinių fondų 2.        Pasirengimas atnaujintų bendrųjų programų diegimui Partneris Šalies 3.        Mokymosi visą gyvenimą programos „Grundvig“ paprogramės projektas „Kūrybiniai metodai ugdant tarpkultūrinę kompetenciją“ Partneris Tarptautinis …

Skaityti toliau 2009

  ŠIRVINTŲ RAJONO ŠVIETIMO CENTRAS  INFORMACIJA APIE VIDUTINĮ  MĖNESINĮ  NUSTATYTĄJĮ (PASKIRTĄJĮ) DARBO UŽMOKESTĮ Pareigybės     pavadinimas 2014 m.  darbuotojų skaičius Praėjusių metų  (2013 m.) vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (1 etatui) Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis  2014 m. (1 darbuotojui) Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis  2014 m. (1 darbuotojui) Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2014 m. (1 …

Skaityti toliau Informacija apie DU