PATVIRTINTA Širvintų rajono švietimo centro direktoriaus 2014 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V1 – 33 TURINYS I.      BENDROSIOS NUOSTATOS II.    SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ PLANAVIMAS. SUPAPRASTINTUS PIRKIMUS ATLIEKANTYS ASMENYS III.   SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ PASKELBIMAS IV.   PIRKIMO DOKUMENTŲ RENGIMAS, PAAIŠKINIMAI, TEIKIMAS V.     TECHNINĖ SPECIFIKACIJA VI.   TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS PATIKRINIMAS VII.  PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS VIII. PIRKIMO SUTARTIS IX.   SUPAPRASTINTŲ …

Skaityti toliau Taisyklės

2012 metai Viešųjų pirkimų planas 2012 metais (1 lapas , 2 lapas ) 2011 metai Viešųjų pirkimų planas 2011 metais (1 lapas, 2 lapas) Vykdomi pirkimai paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje  

Skaityti toliau Vykdomi pirkimai

SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO SAVAITĖ „SEPTYNIOS KŪRYBIŠKUMO DIENOS – ŠVIETIMUI, KULTŪRAI, VERSLUI“ RENGINIŲ KALENDORIUS   Data, laikas Renginys (pavadinimas) Vieta, adresas Atsakingas už informaciją (v., pavardė, telefonas) Lapkričio 23 d. 13.00 val. Seminaras „Scenos kalbos pagrindai“ Širvintų rajono švietimo centras Daiva Chadusevičienė 8 382 5 17 67 Lapkričio 23 d. 14.00 val. Seminaras „Emocijos ir kūno kalba“ …

Skaityti toliau Renginiai

„Septynios kūrybiškumo dienos – švietimui, kultūrai, verslui“   2009 m. lapkričio 23 – 29 d. Širvintų rajono švietimo centras, asocijuotas Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos narys, kviečia į dešimtąjį kartą organizuojamą   Jubiliejinė suaugusiųjų švietimo savaitė skiriama kūrybiškumui ir inovacijoms mokymesi ir mokyme, švietimo, meno, kultūros, verslo ir socialinio gyvenimo jungtyje, kasdieniniame žmogaus gyvenime. Visą lapkričio mėnesį norėtume būti atidesni besimokantiems suaugusiesiems ir …

Skaityti toliau Suaugusiųjų švietimo savaitė

NEFORMALIOJO UGDYMO RENGINIŲ, IŠSKYRUS MOKINIŲ DALYKINES OLIMPIADAS IR JOMS PRILYGINAMUS KONKURSUS (PATVIRTINTUS LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO), ORGANIZUOJAMŲ ŠIRVINTŲ RAJONO VAIKAMS/MOKINIAMS 2014-2015 M. M., GRAFIKAS  

Skaityti toliau Renginiai vaikams

Širvintų rajono švietimo centras Kvalifikacijos tobulinimo programos, prilygintos akredituotoms, kurių akreditacija galioja 2015-01-01–2015-08-01 Eil. Nr. Programos pavadinimas, kodas (AIKOS) Trukmė (val.) Programos akreditacijos terminas (iki kurios datos) Patvirtinimas (data ir akredituotos institucijos vadovo įsakymo numeris) 1. Specialiųjų poreikių mokinių ugdymo kokybės tobulinimas, 210009207 30 2016-11-10 2013-11-11 Nr. V1-214 2. Anglų kalbos kompetencijų tobulinimo programa B1, …

Skaityti toliau Akredituotos programos