Logopedė Diana Dalalienė   Kontaktai Tel.: (8 382) 49161 El. p. diana.dalaliene@sirvintusc.lt Veikla Konsultuoja tėvus, teikia individualią pagalbą vaikui, siekiant įveikti kalbėjimo ir kalbos sutrikimus. Į logopedę gali kreiptis Tėvai (globėjai, rūpintojai), mokytojai, logopedai, pastebėję vaikų kalbėjimo, kalbos problemų ar rašymo, skaitymo mokymosi sunkumų. Darbo laikas Savaitės dienos Darbo laikas Pietų pertrauka Pirmadienis 16.10 – …

Skaityti toliau Specialistai

Mokinių intelektinis tyrimas Mokyklinės brandos įvertinimas Individualus mokinių, jų tėvų bei mokytojų konsultavimas Grupinė mokinių konsultacija Pedagoginis konsultavimas MOKINIŲ INTELEKTINIS TYRIMAS Tikslas: parinkti ir rekomenduoti mokiniui optimalius mokymosi būdus, priemones bei aplinką, užtikrinti geriausias galimybes ugdytis, tobulinti savo įgimtus gebėjimus. Uždaviniai: pažinimo procesų ir mokymosi galimybių dalinis įvertinimas (dalinis, nes darbas vyksta komandoje); pažintinių galių …

Skaityti toliau Paslaugos

SKAITYTI TURI BŪTI VERTA Pasaulis kinta, vaikai jau neturi kada skaityti pasakų. Jie žaidžia kompiuteriais, o jų rankose vietoj knygos – mobilusis telefonas. Kartais ir mums, suaugusiems, atrodo, kad negalime šiaip sau šnekučiuotis–gaišti, kai yra daugybė neatliktų darbų. Tačiau rašytojai atkakliai teberašo pasakas ir kai kuriais atvejais jų laukia stulbinanti sėkmė. „Hario Poterio“ ciklo kūrėja …

Skaityti toliau Aktualijos

Dokumentai Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.9A3AD08EA5D0/mkFTdsTRXI Dėl mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, grupių nustatymo ir jų specialiųjų ugdymosi poreikių skirstymo į lygius tvarkos aprašo patvirtinimo https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.37B80BC37360/xafYRyMAQW Dėl mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.BB1874432466/suASkhiaqZ Dėl mokinių, turinčių …

Skaityti toliau Dokumentai ir nuorodos

2008 METAI   Eil. Nr. Projekto pavadinimas Centro vaidmuo projekte Projekto lygmuo 1 2004-2006 m. bendrojo programavimo dokumento 2.4 priemonė „Mokymosi visą gyvenimą sąlygų plėtra“ „Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo pertvarka“ Partneris Tarptautinis (ES) 2 Pasirengimas atnaujintų bendrųjų programų diegimui Partneris Šalies 3 Tėvų švietimo programa „Dialogas“ Koordinatorius Šalies 4 Mokymosi visą gyvenimą programos „Grundvig“ paprogramės projektas …

Skaityti toliau 2008 metai

ŠIRVINTŲ RAJONO ŠVIETIMO CENTRO DALYVAVIMAS PROJEKTUOSE 2006 METAI   Eil. Nr. Projekto pavadinimas Centro vaidmuo projekte Projekto lygmuo 1 2004-2006 m. bendrojo programavimo dokumento1.5 priemonė „Švietimo centrų infrastruktūros plėtra“ Partneris Tarptautinis (ES) 2 2004-2006 m. bendrojo programavimo dokumento 2.4 priemonė „Mokymosi visą gyvenimą sąlygų plėtra“ „Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo pertvarka“ Partneris Tarptautinis (ES) 3 Pirminės narkomanijos …

Skaityti toliau 2006, 2007 metai

ŠIRVINTŲ RAJONO ŠVIETIMO CENTRO DALYVAVIMAS PROJEKTUOSE 2014 metai  Eil. Nr. Projekto pavadinimas Centro vaidmuo projekte Projekto lygmuo 1. Širvintų rajono savivaldybės kultūros centro darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas Koordinatorius Šalies 2. „Gyvenimas yra gražus“ Koordinatorius Regioninis 3. Aplinkosaugos programa Koordinatorius Regioninis 4. „Turėjo liepa 9 šakas“ Partneris Šalies 5. Ugdymo turinio naujovių sklaidos modelis Partneris ES fondų 2013 …

Skaityti toliau Įvykdyti projektai

Olimpiadų ir konkursų rajoninių etapų I – III vietų nugalėtojai (2015–2016 m. m.) 3–4 KLASIŲ MOKINIŲ MATEMATIKOS ŽINIŲ KONKURSO RAJONINIO ETAPO REZULTATAI   Eil. Nr. Klasė Vardas, pavardė Mokykla Mokęs mokytojas (-i) Bendras rezultatas Vieta grupėje 1.         3b Goda Navickaitė Širvintų pradinė mokykla Rasa Žygienė 18 I 2.         3c Kristijonas Dvilevičius Širvintų pradinė …

Skaityti toliau Nugalėtojai

LIETUVOS MOKINIŲ DALYKINIŲ OLIMPIADŲ, KONKURSŲ IR KITŲ RENGINIŲ, ORGANIZUOJAMŲ ŠIRVINTŲ RAJONO MOKINIAMS 2015-2016 M. M., GRAFIKAS                                                                                   …

Skaityti toliau Grafikas