Švietimo centro organizuojamos metodinių darbų parodos, sudaro galimybę mokytojams dalintis patirtimi ir idėjomis, skatina pedagogų ir mokinių kūrybą bei raišką, geriausius darbus pateikia pedagogų bendruomenei ir visuomenei.

Parodose gali dalyvauti rajono ugdymo įstaigų pedagogai, vadovai, mokiniai, kiti pageidaujantys.


Paroda „Kūrybiškas mokytojas-kūrybiškam mokiniui“

Pažyma dėl dalyvavimo metodinių darbų parodoje

Širvintų rajono mokytojų parodos „Kūrybiškas mokytojas – kūrybiškam mokiniui“ metodinių darbų sąrašas