PATVIRTINTA

Širvintų rajono savivaldybės tarybos

2014 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. 1-238

ŠIRVINTŲ RAJONO ŠVIETIMO CENTRO PASLAUGŲ TARIFAI

Eil.Nr. Paslaugos pavadinimas Mato vnt. Tarifas, Eur
1. Salės nuoma (be įrangos) 1 val. 4,34 € / 1 val.
2. Salės nuoma (be įrangos) 1 val. 11,58€ /  1 val.
3. Teksto spausdinimas (nespalvotai) 1 puslapis (A4 formato) 0,06 € / 1 psl.
4. Teksto spausdinimas (spalvotai) 1 puslapis (A4 formato) 0,29 € / 1 psl.
5. Kopijavimas (nespalvotai) 1 puslapis (A4 formato) 0,06 € / 1 psl.
6. Kopijavimas (spalvotai) 1 puslapis (A4 formato) 0,29 € / 1 psl.
7. Laminavimas 1 puslapis (A4 formato) 1,45 € / 1 psl.
8. Laminavimas 1 puslapis (A5 formato) 0,87 € / 1 psl.
9. Laminavimas 83 x 113 (pažymėjimai) 1 lapas 0,58 €
10. Laminavimas 54 x 86 1 lapas 0,29 €