Sausio 23 dieną rajono  ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogės dalyvavo seminare „Meno terapija – būdas skatinti ikimokyklinio amžiaus vaikų kūrybiškumą“.

Seminarą vedė lektorės iš Vilniaus lopšelio-darželio „Pagrandukas“  Romualda Jankevičiūtė ir Virginija Sauliūtė. Seminaro dalyvės išbandė Ebru techniką ir fraktalų piešimo metodiką.