Gegužės 27 d. Švietimo centre įvyko Trečiojo amžiaus universiteto mokslo metų užbaigimo renginys.

Renginį pradėjo svečiai – Širvintų „Bočių“ choras, kuris džiugino Trečiojo amžiaus universiteto klausytojus skambiomis dainomis.

Nuoširdūs sveikinimo žodžiai perduoti Švietimo centro direktorės Daivos Vinciūnienės. Pasidžiaugta senjorų aktyvumu, linkėta geros sveikatos, nepaprastos energijos ir gerų, gražių sumanymų ateičiai.

Švietimo centro metodininkė Joalita Mackonienė pristatė Trečiojo amžiaus universiteto 2015–2016 mokslo metais nuveiktas veiklas. Universitete veikė teologijos-sveikos gyvensenos, filologijos, menų ir knygų bičiulių fakultetai.

Teologijos-sveikos gyvensenos fakultete senjorai dalyvavo jiems aktualiose paskaitose apie sveiką gyvenseną, senėjimo problemas ir jų sprendimo būdus, šeštadieniais lankė sveikuoliškos mankštos užsiėmimus. Užsiėmimus vedė savanorė Helena Vaicekauskienė. Daug gerų emocijų senjorams teikė užsiėmimai baseine, šiaurietiško ėjimo užsiėmimai. Užsiėmimai organizuoti vadovaujantis Širvintų rajono savivaldybės ir Kaišiadorių rajono visuomenės sveikatos biuro bendradarbiavimo sutartimi dėl visuomenės sveikatos priežiūros, organizavimo ir vykdymo Širvintų rajono savivaldybės teritorijoje. Gražūs renginiai vyko universiteto klausytojų iniciatyva „Adventinė popietė“ ir „Užgavėnių belaukiant“.

Filologijos fakultete senjorai mokėsi anglų kalbos (savanorė Rugilė Pumputytė) ir vokiečių kalbos (savanorė Levutė Marija Vitienė).

Aktyviai veiklos vyko menų fakultete. Senjorai turėjo galimybę mokytis šokti ritminių šokių (savanoriai Giedrė ir Šarūnas Kondratai). Rankdarbių sekcijoje senjorai mokėsi įvairių technikų iš įvairių medžiagų. Užsiėmimus vedė savanorės Regina Kuorienė, Valerija Danienė. Gražiomis dainomis džiugino dainuojančių senjorų grupė. Vadovas savanoris Jonas Barbaravičius.

Knygų bičiulių fakulteto lankytojai, bendradarbiaujant su rajono viešąją biblioteka ir senelių globos namais, dalyvavo organizuotuose susitikimuose su rašytojais.

Renginio metu prisimintas susitikimas Širvintų savivaldybėje pas rajono merę Živilę Pinskuvienę, kur senjorai buvo pasveikinti Tarptautinės pagyvenusių žmonių dienos proga, paminėtas senjorų dalyvavimas Suaugusiųjų švietimo savaitės renginiuose, sveikatingumo dienos akcijoje.

Įdomios ir turiningos senjorams buvo išvykos į Lietuvos Respublikos Seimą (organizatorė Daiva Puzinienė, Regina Kuorienė) ir po Širvintų rajono dvarus (savanoris Jonas Stankevičius).

Švietimo centro padėkomis buvo apdovanoti visi savanoriai, talkinę Trečiojo amžiaus universiteto veiklose. Gražius prasmingus žodžius apie universiteto veiklą tarė senjorė, daugelio veiklų iniciatorė ir bendraminčių subūrėja Levutė Marija Vitienė.

Skambiomis dainų melodijomis renginį užbaigė dainuojančių senjorų grupė, kviesdama visus dainuoti kartu, vaišintis arbata, kava ir saldžiaisiais skanėstais.

Švietimo centro Trečiojo amžiaus universitete nuveiktas gražus, turiningas darbas, paįvairintas pagyvenusių žmonių laisvalaikis, suteikiantis gyvenimo prasmės, džiaugsmo, nepakartojamų akimirkų.

„Mūsų misija, mūsų paskirtis – augti, tobulėti ir plėstis per savo darbus, per veiksmus, kurių imamės, per gyvenimą, kurį gyvename“ (John Henry Newman).

Linkime visiems Trečiojo amžiaus universiteto klausytojams saulėtos, turiningos ir puikios vasaros!

Laukiame Jūsų sugrįžtant kitais mokslo metais!
Švietimo centro metodininkė Joalita Mackonienė

IMG_5077 IMG_5080

IMG_5099 IMG_5104 IMG_5102 IMG_5076