ŠIRVINTŲ RAJONO ŠVIETIMO CENTRAS

 INFORMACIJA APIE VIDUTINĮ  MĖNESINĮ  NUSTATYTĄJĮ (PASKIRTĄJĮ) 2017 METŲ  DARBO UŽMOKESTĮ 

Pareigybės

pavadinimai

Patvir-tintas finan-suoja-mas pareigy-bių dydis Praėjusių metų

(2016 m.) vidutinis bruto darbo užmokestis (Eur)

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2017 m. (Eur)

 

      I ketvirtis II ketvirtis III ketvirtis IV ketvirtis
 • Administracija
           
Direktorius 1      
Vyr. buhalteris 1    
 • Pedagoginiai darbuotojai
           
Pedagoginiai darbuotojai (specialistai) 4 639,74 667,35  661,05  936,31  823,53
 • Kiti neišvardinti darbuotojai
           
Kiti neišvardinti darbuotojai 1,945 262,28 224,86 228,55  228,55  250,22
 • Pedagoginė psichologinė tarnyba
         
Pedagoginiai darbuotojai (specialistai) 1,95 553,50 415,82  489,90  471,17  465,67
         
9,895 X X X X X

Informaciją pateikė vyr. buhalterė Daiva Kamarauskienė      

              Darbo užmokestis skelbiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d.  nutarimu Nr. 480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 38-1739, 2013, Nr. 125-6385) patvirtinto bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo I skyriaus „Bendrosios nuostatos“  3 punktu, III skyriaus „Informacijos reikalavimai“ 18 punktu „Darbo užmokestis“.

__________________________________________________________

 


 INFORMACIJA APIE VIDUTINĮ  MĖNESINĮ  NUSTATYTĄJĮ (PASKIRTĄJĮ)  2016 METŲ  DARBO UŽMOKESTĮ 

Pareigybės

pavadinimai

Patvir-tintas finan-suoja-mas pareigy-bių dydis Praėjusių metų

(2015 m.) vidutinis darbo užmokestis (Eur)

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2016 m. (Eur)

 

      I ketvirtis II ketvirtis III ketvirtis IV ketvirtis
 • Administracija
           
Direktorius 1
Vyr. buhalteris 1
 • Pedagoginiai darbuotojai
           
Pedagoginiai darbuotojai (specialistai) 4 641,22 659,24 657,99 638,37 603,36
 • Kiti neišvardinti darbuotojai
           
Kiti neišvardinti darbuotojai 2,375 292,49 262,53 267,74 276,21 242,62
 • Pedagoginė psichologinė tarnyba
         
Pedagoginiai darbuotojai (specialistai) 2,2 594,36 543,78 549,25 578,06 542,90
         
10,575 X X X X X

 Informaciją pateikė vyr. buhalterė Daiva Kamarauskienė   

__________________________________________________________

INFORMACIJA APIE VIDUTINĮ  MĖNESINĮ  NUSTATYTĄJĮ (PASKIRTĄJĮ) 2016 METŲ  DARBO UŽMOKESTĮ 

Pareigybės

pavadinimai

Patvir-tintas pareigy-bių dydis Praėjusių metų

(2015 m.) vidutinis darbo užmokestis (Eur)

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2016 m. (Eur)

 

      I ketvirtis II ketvirtis III ketvirtis IV ketvirtis
·  Administracija            
Direktorius 1  –  –
Vyr. buhalteris 1  –  –
 • Pedagoginiai darbuotojai
           
Pedagoginiai darbuotojai (specialistai) 4 641,22 659,24 657,99 638,37
 • Kiti neišvardinti darbuotojai
           
Kiti neišvardinti darbuotojai 2,375 292,49 262,53 267,74 276,21
 • Pedagoginė psichologinė tarnyba
         
Pedagoginiai darbuotojai (specialistai) 2,2 594,36 543,78 549,25 578,06
         
10,575 x X X X x

Informaciją pateikė vyr. buhalterė Daiva Kamarauskienė    

Darbo užmokestis skelbiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d.  nutarimu Nr. 480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 38-1739, 2013, Nr. 125-6385) patvirtinto bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo I skyriaus „Bendrosios nuostatos“  3 punktu, III skyriaus „Informacijos reikalavimai“ 18 punktu „Darbo užmokestis“.

 __________________________________________________________

INFORMACIJA APIE VIDUTINĮ  MĖNESINĮ  NUSTATYTĄJĮ (PASKIRTĄJĮ)

2015 METŲ  DARBO UŽMOKESTĮ

 

Pareigybės

pavadinimai

Pareigybių dydis

Praėjusių metų

(2014 m.) vidutinis darbo užmokestis (Eur)

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2015 m.

1 darbuotojui (Eur)

I ketvirtis

II ketvirtis

III ketvirtis

IV ketvirtis

Administracija
Direktorius

1

Vyr. buhalteris

1

Pedagoginiai darbuotojai
Pedagoginiai darbuotojai (specialistai)

4

431,68

569,48

687,53

651,51

656,34

Kiti neišvardinti darbuotojai
Kiti neišvardinti darbuotojai

2,375

224,16

247,63

313,78

266,28

342,26

Pedagoginė psichologinė tarnyba
Pedagoginiai darbuotojai (specialistai)

2,2

566,16

593,15

681,30

540,01

562,97

Informaciją pateikė vyr. buhalterė Daiva Kamarauskienė   

 

Darbo užmokestis skelbiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d.  nutarimu Nr. 480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 38-1739, 2013, Nr. 125-6385) patvirtinto bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo I skyriaus „Bendrosios nuostatos“  3 punktu, III skyriaus „Informacijos reikalavimai“ 18 punktu „Darbo užmokestis“.

__________________________________________________________


 INFORMACIJA APIE VIDUTINĮ  MĖNESINĮ  NUSTATYTĄJĮ (PASKIRTĄJĮ)  2015 METŲ  DARBO UŽMOKESTĮ

Pareigybės

pavadinimai

Pareigybių dydis

Praėjusių metų

(2014 m.) vidutinis darbo užmokestis (Eur)

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2015 m.

1 darbuotojui (Eur)

I ketvirtis

II ketvirtis

III ketvirtis

IV ketvirtis

 • Administracija
Direktorius

1

Vyr. buhalteris

1

 • Pedagoginiai darbuotojai
Pedagoginiai darbuotojai (specialistai)

4

431,68

569,48

 • Kiti neišvardinti darbuotojai
Kiti neišvardinti darbuotojai

2,375

224,16

247,63

 • Pedagoginė psichologinė tarnyba
Pedagoginiai darbuotojai (specialistai)

2,2

566,16

593,15

 

Informaciją pateikė vyr. buhalterė Daiva Kamarauskienė   

Darbo užmokestis skelbiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d.  nutarimu Nr. 480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 38-1739, 2013, Nr. 125-6385) patvirtinto bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo I skyriaus „Bendrosios nuostatos“  3 punktu, III skyriaus „Informacijos reikalavimai“ 18 punktu „Darbo užmokestis“.

__________________________________________________________


ŠIRVINTŲ RAJONO ŠVIETIMO CENTRAS

 INFORMACIJA APIE VIDUTINĮ  MĖNESINĮ  NUSTATYTĄJĮ (PASKIRTĄJĮ)DARBO UŽMOKESTĮ

Pareigybės    

pavadinimas

2014 m.  darbuo-tojų skai-čius

Praėjusių metų

 (2013 m.)

vidutinis mėnesinis bruto

darbo užmokestis

(1 etatui)

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

 2014 m.

(1 darbuoto-jui)

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

 2014 m.

(1 darbuoto-jui)

Vidutinis mėnesinis bruto

darbo užmokestis 2014 m.

(1 darbuoto-jui)

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2014 m.

(1 darbuoto-jui)

I ketvirtis

II ketvirtis

III ketvirtis

IV ketvirtis

 • Administracija
Direktorius

1

3056,35

2710,65

3387,34

Vyr. buhalteris

1

2067,47

2013,00

2018,24

 • Specialistai
Metodininkas

2

2103,75

2412,09

2288,83

2361,32

2340,87

Neformaliojo ugdymo organizatorius

2

2043,58

2070,15

1905,19

1995,34

2512,09

Informacinių technologijų specialistas

1

      Sekretorius

1

1084,00

1108,57

1018,80

1119,88

1171,20

 • Ūkio dalies darbuotojai        
        Darbininkas

1

142,26

150,06

250,10

254,19

258,64

Valytojas

1

457,66

490,68

500,20

508,50

521,86

 • Pedagoginė psichologinė tarnyba
Psichologas

1

1700,81

1425,36

1825,12

2029,03

2461,60

Specialusis pedagogas

2

1242,98

1205,36

1593,77

1443,83

1620,02

Logopedas

1

903,96

801,72

1002,31

801,42

992,90

Gydytojas

1

Informaciją pateikė vyr. buhalterė Daiva Kamarauskienė   

 

Darbo užmokestis skelbiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d.  nutarimu Nr. 480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 38-1739, 2013, Nr. 125-6385) patvirtinto bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo I skyriaus „Bendrosios nuostatos“  3 punktu, III skyriaus „Informacijos reikalavimai“ 18 punktu „Darbo užmokestis“.

_________________________________


ŠIRVINTŲ RAJONO ŠVIETIMO CENTRAS INFORMACIJA APIE DARBO UŽMOKESTĮ

 

Pareigybės    

pavadinimas

2013 m.  darbuo-tojų skaičius

Praėjusių metų

 (2012 m.)

vidutinis mėnesinis bruto

darbo užmokestis

(1 etatui)

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

 2013 m.

(1 etatui)

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

 2013 m.

(1 etatui)

Vidutinis mėnesinis bruto

darbo užmokestis 2013 m.

(1 etatui)

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2013 m.

(1 etatui)

I ketvirtis

II ketvirtis

III ketvirtis

IVketvirtis
 • Administracija
Direktorius

1

2789,49

3028,33

3299,72

3107,87

Vyr. buhalteris

1

2113,00

2013,00

2116,96

2026,93

 • Specialistai
Metodininkas

2

1575,95

1630,17

2126,67

2378,92

2279,24

Neformaliojo ugdymo organizatorius

2

1559,83

2214,06

2642,60

1757,82

Informacinių technologijų specialistas

1

       Sekretorius

1

1033,73

1108,13

1108,32

1085,80

       Darbininkas

1

150,06

114,02

154,91

150,06

Valytojas

1

399,40

516,87

508,39

405,96

 • Pedagoginė psichologinė tarnyba
Psichologas

1

1649,93

1658,12

1730,62

1764,56

Specialusis pedagogas

1

1064,08

1145,04

1282,92

1479,86

Logopedas

1

868,52

868,52

909,21

969,60

Gydytoja

1

 

Informaciją pateikė: vyr. buhalterė Daiva Kamarauskienė   

 

Darbo užmokestis skelbiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d.  nutarimu Nr. 480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 38-1739, 2013, Nr. 10-429) patvirtinto bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo I skyriaus „Bendrosios nuostatos“  3 punktu, III skyriaus „Informacijos reikalavimai“ 18 punktu „Darbo užmokestis“.

_________________________________

                           _________________________________


ŠIRVINTŲ RAJONO ŠVIETIMO CENTRAS

INFORMACIJA APIE DARBO UŽMOKESTĮ

ŠIRVINTŲ RAJONO ŠVIETIMO CENTRAS INFORMACIJA APIE DARBO UŽMOKESTĮ

Pareigybės pavadinimas 2013 m.  dar-

buo-

tojų

skai-čius

Praėjusių metų

 (2012 m.)

vidutinis mėnesinis bruto

darbo užmokestis

(1 etatui)

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

 2013 m.

(1 etatui)

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

 2013 m.

(1 etatui)

Vidutinis mėnesinis bruto

darbo užmokestis 2013 m.

(1 etatui)

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2013 m.

(1 etatui)

I ketvirtis II ketvirtis III ketvirtis IV ketvirtis
     Administracija
     Direktorius 1 2789,49 3028,33
     Vyr. buhalteris 1 2113,00 2013,00
Specialistai
Metodininkas 2 1575,95 1630,17 2126,67
  Neformaliojo ugdymo organizatorius 2 1559,83 2214,06
 Informacinių technologijų specialistas 1

Sekretorius

1 1033,73 1108,13

Darbininkas

1 150,06 114,02
 Valytojas 1 399,40 516,87
Pedagoginė psichologinė tarnyba
Psichologas 1 1649,93 1658,12
Specialusis pedagogas 1 1064,08 1145,04
Logopedas 1 868,52 868,52

Informaciją pateikė: vyr. buhalterė Daiva Kamarauskienė    

Darbo užmokestis skelbiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d.  nutarimu Nr. 480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 38-1739, 2013, Nr. 10-429) patvirtinto bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo I skyriaus „Bendrosios nuostatos“  3 punktu, III skyriaus „Informacijos reikalavimai“ 18 punktu „Darbo užmokestis“.

_________________________________


ŠIRVINTŲ RAJONO ŠVIETIMO CENTRAS

INFORMACIJA APIE DARBO UŽMOKESTĮ

Pareigybės

pavadinimas

2012 m. darbuotojų, einančių vienodas arba pagal kitus požymius vienarūšes pareigas skaičius

Praėjusių metų

(2011 m.)

vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis

(1 etatui)

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis nustatytasis (paskirtasis) per 2012 m.

(1 etatui)

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis nustatytasis (paskirtasis) per 2012 m.

(1 etatui)

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis nustatytasis (paskirtasis) per 2012 m.

(1 etatui)

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis nustatytasis (paskirtasis) per 2012 m.

(1 etatui)

I ketvirtis

II ketvirtis

III ketvirtis

IV ketvirtis

Administracija
Direktorius

1

Direktoriaus pavaduotojas

1

Vyr. buhalteris

1

Specialistai
Metodininkas

2

2015,98

1768,58

1377,07

1390,10

1768,06
Neformaliojo ugdymo organizatorius

1

Informacinių technologijų specialistas

1

Sekretorius

1

Specialistas

2

316,64

642,68

658,20

Valytojas

1

Pedagoginė psichologinė tarnyba
Logopedas

1

Specialusis pedagogas

1

Psichologas

1

Informaciją pateikė: vyr. buhalterė Daiva Kamarauskienė

______________________________________

Darbo užmokestis skelbiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d.  nutarimu Nr. 480 „ Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 154-6976) patvirtinto bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo I skyriaus „Bendrosios nuostatos“  3 punktu, III skyriaus „Informacijos reikalavimai“ 18 punktu.

_______________________________________

 

ŠIRVINTŲ RAJONO ŠVIETIMO CENTRAS INFORMACIJA APIE DARBO UŽMOKESTĮ

Pareigybės pavadinimas

2010 m. etatų skaičius

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis bruto (neatskaičius mokesčių) per 2010 m.

(1 etatui)

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis bruto (neatskaičius mokesčių) per 2010 m.

(1 etatui)

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis bruto (neatskaičius mokesčių) per 2010 m.

(1 etatui)

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis bruto (neatskaičius mokesčių) per 2010 m.

(1 etatui)

I ketvirtis

II ketvirtis

III ketvirtis

IV ketvirtis

Administracija
Direktorius

1

Direktoriaus pavaduotojas

1

Vyr. buhalteris

1

Specialistai
Metodininkas

2

1400,10

1365,63

1659,74

1807,19

Neformaliojo ugdymo organizatorius

1

Informacinių technologijų specialistas

0,5

Sekretorius

1

Specialistas

1

Valytojas

0,5

Pedagoginė psichologinė tarnyba
Logopedas

0,5

Specialusis pedagogas

0,5

Psichologas

1

1078,41

667,83

730,66

919,74

Informaciją pateikė: vyr. buhalterė Daiva Kamarauskienė

______________________________________

Darbo užmokestis skelbiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d.  nutarimu Nr. 480 „ Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 154-6976) patvirtinto bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo I skyriaus „Bendrosios nuostatos“  3 punktu, III skyriaus „Informacijos reikalavimai“ 18 punktu.

_______________________________________

 

ŠIRVINTŲ RAJONO ŠVIETIMO CENTRAS INFORMACIJA APIE DARBO UŽMOKESTĮ

 

Pareigybės pavadinimas

2009 m. etatų skaičius

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis bruto (neatskaičius mokesčių) per 2009 m.

(1 etatui)

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis bruto (neatskaičius mokesčių) per 2009 m.

(1 etatui)

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis bruto (neatskaičius mokesčių) per 2009 m.

(1 etatui)

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis bruto (neatskaičius mokesčių) per 2009 m.

(1 etatui)

I ketvirtis

II ketvirtis

III ketvirtis

IV ketvirtis

Administracija
Direktorius

1

Direktoriaus pavaduotojas

1

Vyr. buhalteris

1

Specialistai
Metodininkas

2

1801,12

Neformaliojo ugdymo organizatorius

1

Informacinių technologijų specialistas

0,5

Sekretorius

1

Specialistas

1

Valytojas

0,5

Pedagoginė psichologinė tarnyba
Logopedas

0,5

Specialusis pedagogas

0,5

Psichologas

1

1182,35

 

Informaciją pateikė: vyr. buhalterė Daiva Kamarauskienė

 

______________________________________

 

Darbo užmokestis skelbiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d.  nutarimu Nr. 480 „ Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 154-6976) patvirtinto bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo I skyriaus „Bendrosios nuostatos“  3 punktu, III skyriaus „Informacijos reikalavimai“ 18 punktu.