Širvintų rajono švietimo centras

Kvalifikacijos tobulinimo programos, prilygintos akredituotoms, kurių akreditacija galioja 

2018-01-01–2018-06-30

 

Eil.

Nr.

Programos pavadinimas, kodas (AIKOS) Trukmė

(val.)

Programos akreditacijos terminas

(iki kurios datos)

Patvirtinimas

(data ir akredituotos institucijos vadovo įsakymo numeris)

 1. Anglų kalbos kompetencijų tobulinimo programa B1,

213000032

100 2019-11-30 2016-12-01

Nr. V1-177

 2. Microsoft įrankiai ir programos švietimui,

210009802

18 2019-11-30 2016-12-01

Nr. V1-177

 3. Skaičiuoklė MS Excel ir jos panaudojimo galimybės,

210009838

18 2019-11-30 2016-12-01

Nr. V1-177

4. Lietuvių kalbos kultūros mokymo programa,

210009198

22 2019-11-30 2016-12-01

Nr. V1-177

5. Anglų kalbos kompetencijų tobulinimo programa  A1,

210009343

100 2019-11-30 2016-12-01

Nr. V1-177

6. Anglų kalbos kompetencijų tobulinimo programa  A2,

213000031

100 2019-11-30 2016-12-01

Nr. V1-177

 7. Streso valdymo menas,

213000326

18 2018-08-07 2015-08-08

Nr.V1-125

 8. Neformaliojo ugdymo mokytojų profesinių kompetencijų tobulinimas,

213000327

18 2018-08-07 2015-08-08

Nr.V1-125

 9. Kompiuterinio projektavimo profesijos mokytojų praktinių kompetencijų tobulinimas UAB „Geotechniniai darbai“

213000463

32 2018-09-15 2015-09-16

Nr. V1-153

 10. Mokymo ir mokymosi iššūkiai šiuolaikinėje pamokoje

213000465

40 2018-09-15 2015-09-16

Nr. V1-153

 11. Vaiko nepageidaujamo elgesio funkcinė analizė. Intervencijos planas

213000556

24 2018-09-15 2015-09-16

Nr. V1-153

12. Google galimybės mokytojo darbe

213000704

32 2018-09-15 2015-09-16

Nr. V1-153

 13. Mokymo ir mokymosi iššūkiai šiuolaikinėje pamokoje

213000465

 

40 2018-09-15 2015-09-16

Nr. V1-153

 14. Pedagoginių psichologinių žinių kursas (neformaliojo vaikų švietimo mokytojams)

213000648

120 2019-02-11 2016-02-12

Nr. V1-41

 15. Stalo žaidimų panaudojimas ugdymo procese,

220010379

18 2019-02-11 2016-02-12

Nr. V1-41

16. Andragogikos pagrindai,

210006499

30 2021-01-15 2018-01-16 Nr.V1-11
 17. Vokiečių kalbos kompetencijų tobulinimo programa A2,

210009292

100 2021-01-15 2018-01-16 Nr.V1-11
18. Vokiečių kalbos kompetencijų tobulinimo programa B1,

210009278

100 2021-01-15 2018-01-16 Nr.V1-11
 19. Mokytojų IKT kompetencijos tobulinimo programa. Technologinė dalis,

210009157

70 2021-01-15 2018-01-16 Nr.V1-11
 20. IKT panaudojimas pradiniame ugdyme, 220001391 18 2021-01-15 2018-01-16 Nr.V1-11
 21. Nuotoliniai mokymai mokytojų edukacinei IKT kompetencijai tobulinti,

210006503

40 2021-01-15 2018-01-16 Nr.V1-11

 

Asmuo, atsakingas už programų vertinimo organizavimą – Vaiva Redeckienė, Švietimo centro metodininkė