Banke saugomos Širvintų rajono ugdymo įstaigų pedagogų parodose eksponuotų metodinių darbų kortelės:

Anglų kalba Bibliotekos veikla Biologija Chemija Dailė Dorinis ugdymas Dizainas Ekologija Ekonomika Etika Fizika ir astronomija Gamtos mokslai Geografija Ikimokyklinis ugdymas Istorija Infomacinės technologijos Klasės vadovuiKūno kultūra Lietuvių kalba Lenkų kalba Matematika Meninis ugdymas Muzika Neformalusis švietimas Pasaulio pažinimas Pilietinis ugdymas Pradinis ugdymas Priešmokyklinis ugdymas Meninė raiška Rusų kalba Socialiniai mokslaiSocialiniam pedagoguiSportas Technologijos Tikyba Mokyklos vadyba Vokiečių kalba

Atsisiųsti

Metodinių darbų kortelių archyvas

Atsisiųsti