ŠIRVINTŲ RAJONO METODINĖ TARYBA  2017-2018 m.m.

Eil. Nr. Metodinio būrelio pirmininkas Atstovaujamas metodinis būrelis Mokykla
1. Iga Želvienė

 

Anglų k., vokiečių k Širvintų pradinė mokykla
2. Irena Kaziukėnaitė

 

Bibliotekininkų Širvintų pradinė mokykla
3. Biologijos mokytojų

 

4. Marytė Gaidakauskienė

 

Chemijos mokytojų Širvintų „Atžalyno“ progimnazija
5. Nomeda Drazdienė

 

Dailės mokytojų Širvintų Lauryno Stuokos–Gucevičiaus gimnazija
6. Renata Blusevičienė

 

Dorinio ugdymo mokytojų Širvintų „Atžalyno“ progimnazija
7. Stasė Vaškūnienė Fizikos mokytojų Širvintų Lauryno Stuokos–Gucevičiaus gimnazija
8. Daiva Piškinienė Geografijos mokytojų Širvintų Lauryno Stuokos–Gucevičiaus gimnazija
9. Kristina Gatelienė Informatikos  mokytojų Musninkų Alfonso Petrulio gimnazija
10. Danguolė Urbanavičienė

 

Istorijos mokytojų Širvintų „Atžalyno“ progimnazija
11. Irena Žarnauskienė Kūno kultūros ir choreografijos mokytojų Širvintų Lauryno Stuokos–Gucevičiaus gimnazija
12. Jurgita Kancerevičienė

 

Lietuvių kalbos mokytojų Širvintų r. Gelvonų vidurinė mokykla
13. Nijolė Lubienė Matematikos mokytojų Širvintų Lauryno Stuokos–Gucevičiaus gimnazija
14. Gražina Gudonienė

 

Muzikos mokytojų Širvintų „Atžalyno“ progimnazija
15. Gita Bakasėnienė

 

Pradinio ugdymo mokytojų Širvintų pradinė mokykla
16. Irena Rutkauskienė

 

Rusų kalbos mokytojų. Širvintų „Atžalyno“ progimnazija
17. Ilona Žigis Socialinių ir kitų pagalbą mokyklai teikiančių specialistų Širvintų r. Bartkuškio mokykla-daugiafunkcis centras
18. Vilma Pimpienė Ikimokyklinio ugdymo pedagogų Širvintų lopšelis-darželis „Boružėlė“
19. Regina Miknevičienė Priešmokyklinio ugdymo pedagogų Širvintų r. Gelvonų gimnazija
20. Daiva Erslavienė Technologijų mokytojų Širvintų Lauryno Stuokos–Gucevičiaus gimnazija
21. Jūratė Stankevičienė Mokyklų direktorių pavaduotojų ugdymui Širvintų r. Gelvonų gimnazija