ŠIRVINTŲ RAJONO METODINIAI BŪRELIAI 2017-2018 M.M.

Eil. Nr. Metodinis būrelis Pirmininkas Sekretorius
1. Anglų ir vokiečių kalbų mokytojų Iga Želvienė Kotryna Černiauskaitė
2. Bibliotekininkų Irena Kaziukėnaitė Regina Grinienė
3. Biologijos mokytojų Laimutė Kalesnykaitė
4. Chemijos mokytojų Marytė Gaidakauskienė Daiva Lučiūnienė
5. Dailės mokytojų Nomeda Dazdienė Valentina Brazaitienė
6. Dorinio ugdymo mokytojų Renata Blusevičienė Danguolė Lapinskienė
7. Fizikos mokytojų Stasė Vaškūnienė Diana Lesutienė
8. Geografijos mokytojų Daiva Piškinienė Renata Žygienė
9. Informatikos  mokytojų Kristina Gatelienė Danguolė Balandytė
10. Istorijos mokytojų Danguolė Urbanavičienė Vida Stakauskaitė
11. Kūno kultūros ir choreografijos mokytojų Irena Žarnauskienė Asta Čatrauskaitė
12. Lietuvių kalbos mokytojų Jurgita Kancerevičienė Marytė Dižavičienė
13. Matematikos mokytojų Nijolė Lubienė Virginija Burlėgaitė
14. Muzikos mokytojų Gražina Gudonienė Jūratė Aniukštienė
15. Pradinio ugdymo mokytojų Gita Bakasėnienė Nijolė Miliauskaitė
16. Rusų kalbos mokytojų. Irena Rutkauskienė
17. Socialinių ir kitų pagalbą teikiančių specialistų Ilona Žigis Rasa Kazlauskienė
18. Ikimokyklinio ugdymo pedagogų Vilma Pimpienė Stasė Pivoriūnienė
19. Priešmokyklinio ugdymo pedagogų Regina Miknevičienė Violeta Rinkevičienė
20. Technologijų mokytojų Daiva Erslavienė Arvydas Golcas
21. Mokyklų direktorių pavaduotojų ugdymui Jūratė Stankevičienė Rita Suchockienė