NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PASLAUGŲ, FINANSUOJAMŲ NEFORMALIOJO  VAIKŲ ŠVIETIMO KREPŠELIO LĖŠOMIS, TEIKIMO TVARKA 

NEFORMALIOJO UGDYMO PASLAUGŲ, FINANSUOJAMŲ NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO KREPŠELIO LĖŠOMIS, TEIKIMO SUTARTIS

PRIEDAS PRIE SUTARTIES

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO UŽSIĖMIMŲ, FINANSUOJAMŲ NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO KREPŠELIO LĖŠOMIS, UŽSIĖMIMŲ GRAFIKAS 2017 M. VASARIO – BIRŽELIO MĖN.

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE 2017 M. RUGSĖJO–GRUODŽIO GRAFIKAS 

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO UŽSIĖMIMŲ, FINANSUOJAMŲ NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO KREPŠELIO LĖŠOMIS, UŽSIĖMIMŲ GRAFIKAS 2016 M. SAUSIO–BIRŽELIO MĖN.

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO UŽSIĖMIMŲ, FINANSUOJAMŲ NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO KREPŠELIO LĖŠOMIS, UŽSIĖMIMŲ GRAFIKAS 2015 M. SPALIO–GRUODŽIO MĖN.