Olimpiadų ir konkursų rajono mokiniams 2017–2018 m. m. organizavimo komisija

Komisijos pirmininkė – Joalita Mackonienė, Širvintų rajono švietimo centro metodininkė.

Nariai:

Vaiva Redeckienė, Širvintų rajono švietimo centro metodininkė,

Stasė Vaškūnienė, Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui,

Daiva Vinciūnienė, Širvintų meno mokyklos direktorė.

LIETUVOS MOKINIŲ DALYKINIŲ OLIMPIADŲ, KONKURSŲ IR KITŲ RENGINIŲ, ORGANIZUOJAMŲ ŠIRVINTŲ RAJONO MOKINIAMS 20172018 M. M., GRAFIKAS

Informacija apie olimpiadas 2017–2018 mokslo metais

Eil.

Nr.

Dalykas

Dokumentai

Pastabos

1.

Lietuvių kalba

Sąlygos

2.

Anglų kalba Sąlygos, Programa  Konkursas, programa

3.

Rusų kalba

Sąlygos

4.

Vokiečių kalba

5.

Matematika

Sąlygos

6.

Istorija

Atsisiųsti 

7.

Informacinės technologijos

Atsisiųsti Atsisiųsti II turas III turas

8.

Ekonomikos ir verslo

Atsisiųsti

9.

Astronomija Atsisiųsti

10.

Fizika

Atsisiųsti

11.

Biologija

Atsisiųsti

12.

Chemija

Atsisiųsti

13.

Dailė

Atsisiųsti

14.

Technologijos Sąlygos

15.

Epistolinis rašinys

Atsisiųsti

16.

Meninio skaitymo konkursas

Atsisiųsti

17.

Filosofija

Atsisiųsti

18.

Geografija

Atsisiųsti

19.

Muzikos olimpiada Atsisiųsti, Sąlygos

20.

Filologų konkursas

Atsisiųsti

21. Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkurso „Dainų dainelė“ Atsisiųsti