PATVIRTINTA

Širvintų rajono švietimo centro direktoriaus

2017 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. V1-178

 

 

ŠIRVINTŲ RAJONO ŠVIETIMO CENTRAS 

LIETUVOS MOKINIŲ DALYKINIŲ OLIMPIADŲ, KONKURSŲ IR KITŲ RENGINIŲ,

ORGANIZUOJAMŲ ŠIRVINTŲ RAJONO MOKINIAMS 20172018 M. M., 

GRAFIKAS

 

Eil. Nr. Olimpiada ar kitas renginys Renginio

organizavimo rajone data

Renginio organizavimo rajone vieta Dalyvių registracijos terminas Atsakingas asmuo/asmenys Renginio organizavimo šalyje data Renginio organizavimo šalyje vieta
6-oji Lietuvos mokinių muzikos olimpiada

(6–12 kl.)

 2017 m. lapkričio 13 d.) Širvintų r. švietimo centras

 

Iki 2017 m. lapkričio 3 d. J. Mackonienė

 

2018 m. gruodžio 2 d. Klaipėdos universiteto Menų akademija, Klaipėda. K. Donelaičio g. 4
Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkursas „Dainų dainelė“ 2017 m. gruodžio 4 d. Širvintų meno mokykla Iki 2017 m. lapkričio 24 d. J. Mackonienė

 

Regione – 2018 m. sausio 10 d., Šalčininkai Informacija bus pateikta atskiru raštu
29-oji Lietuvos mokinių

informatikos olimpiada

(8–12 kl.)

I etapas – 2017 m.

lapkričio 14 d.,

II etapas – 2017 m. gruodžio 8 d.,

III etapo l dalis –

2018 m. sausio 26 d.

Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija Iki 2017 m. lapkričio

28 d.

J. Mackonienė,

L. Janickaitė

2018 m. kovo 23–25 d.

 

Vilniaus universitetas,

Kauno fakultetas,

Muitinės g. 8,

LT-44280

47-asis tarptautinis jaunimo epistolinio rašinio konkursas

 

Iki 2018 m. sausio 5 d. darbus pristatyti į Švietimo centrą Širvintų rajono mokyklos  

J. Mackonienė

2018 m. gegužės mėn.

50-asis Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkursas Iki 2018 m. sausio 5 d. darbus pristatyti į Švietimo centrą

 

Širvintų rajono mokyklos J. Mackonienė 2018 m.

balandžio 5–7 d.

Vilniaus Simono Daukanto gimnazija, J. Jasinskio g. 11, Vilnius
30-asis fizikos čempionatas

(9–12 kl.)

Širvintų rajono mokyklos Privaloma dalyvių registracija tinklapyje www.olimpiados.lt arba www.lmnsc.lt iki 2017 m. lapkričio 26 d. Širvintų rajono mokyklos 2018 m.
gruodžio 1 d.
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys
Lietuvos mokinių anglų kalbos olimpiada

(11 kl.)

 

 

2018 m. sausio 10 d. Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija Iki 2018 m. sausio 2 d. J. Mackonienė 2018 m.

vasario 24 d.

Vytauto Didžiojo gimnazija, Augustijonų g. 8/10, Vilnius
51-oji Lietuvos mokinių

biologijos olimpiada

(9–12 kl.)

2018 m. sausio 12 d. Širvintų meno mokykla Iki 2018 m. sausio

2 d.

J. Mackonienė 2018 m.
kovo 8–10 d.
Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazija, Laisvės g. 10, Mažeikiai
56-oji Lietuvos mokinių chemijos olimpiada

 

2018 m. sausio 19 d. Širvintų meno mokykla Iki 2018 m. sausio

9 d.

J. Mackonienė 2018 m.
kovo 22–24 d.
Vilniaus Karaliaus Mindaugo mokykla, Mindaugo g. 9,

03225 Vilnius

Respublikinis anglų kalbos konkursas
(9–10 kl.)
2018 m. sausio 23 d. Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija Iki 2018 m. sausio 12 d. J. Mackonienė      2018 m.

balandžio

13–14 d.

Kauno „Aušros“ gimnazija,

Laisvės al. 95, Kaunas

Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų

9–12 klasių mokiniams

2018 m. sausio 25 d. Širvintų meno mokykla Iki 2018 m. sausio 16 d. J. Mackonienė 2018 m. kovo

9–10 d.

Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija, Miško g. 1, Kaunas
21-osios Lietuvos mokinių filosofijos olimpiada

(10–12 kl.)

Iki 2018 m. sausio 27 d. darbus pristatyti į Švietimo centrą arba išsiųsti iki 2018 m. vasario 1 d. adresu:

Lietuvos edukologijos universitetas, Lietuvos mokinių filosofijos olimpiadai, Filosofijos mokytojų asociacijai,

T. Ševčenkos g. 31-228,

LT-03111 Vilnius

Širvintų rajono mokyklos

 

J. Mackonienė 2018 m.

kovo 2–3 d.

Lietuvos edukologijos universitetas, Studentų g. 39

Vilnius

Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkursas

 

2018 m. sausio 30 d. Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija Iki 2018 m. sausio 22 d. J. Mackonienė Apie II (regioninį) etapą informacija bus pateikta atskiru raštu.

2018 m.

III (šalies) etapas vyks
balandžio

27–28 d.

 

Palangos Vlado Jurgučio pagrindinė mokykla, Ganyklų g. 2, Palanga
66-oji Lietuvos mokinių fizikos olimpiada

(9–12 kl.)

2018 m. vasario 2 d. Širvintų meno mokykla Iki 2018 m. sausio 22 d. J. Mackonienė 2018 m.
balandžio5–7 d.
Klaipėdos Vitės pagrindinė mokykla, Dariaus ir Girėno g. 4, Klaipėda
Lietuvos mokinių technologijų olimpiada 2018 m. vasario 7 d.

 

Apie olimpiados vietą informuosime atskiru raštu Iki 2018 m. vasario

2 d.

J. Mackonienė 2018 m.
balandžio20–21 d.
Šiaulių profesinio rengimo centras, Gardino g. 4, Šiauliai
67-oji Lietuvos mokinių

matematikos olimpiada (9–12 kl.)

 

2018 m. vasario 9 d. Širvintų meno mokykla Iki 2018 m. sausio

29 d.

J. Mackonienė 2018 m.

balandžio 20–21 d.

 

Šiaulių r. Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazija

V. Kudirkos g. 33,

LT-81147 Kuršėnai

16-oji Lietuvos mokinių astronomijos olimpiada (5–12 kl.) Atrankinis turas 2018 m. vasario 13 d. Atrankinio turo uždaviniai skelbiami internete

 

Širvintų rajono mokyklos Uždavinių sprendimai paštu siunčiami iki 2018 m. kovo 1 d. adresu: Astronomijos olimpiada,

LMNŠC, Žirmūnų g. 1B, LT-09101 Vilnius

 

J. Mackonienė 2018 m.

balandžio

19–21d.

LMNŠC, Žirmūnų g. 1B, Vilnius ir Molėtų astronomijos observatorija
25-oji Lietuvos mokinių rusų (gimtosios ir užsienio) kalbos olimpiada

(10–11 kl.)

 

2018 m. vasario 13 d.

 

Širvintų meno mokykla

 

Iki 2018m. vasario

5 d.

J. Mackonienė 2018 m.

balandžio

5–7 d.

Druskininkų „Ryto“ gimnazija, Klonio g. 2, Druskininkai
28-oji Lietuvos mokinių istorijos olimpiada

(10–12 kl.)

2018 m. vasario

27 d.

Širvintų meno mokykla

 

Iki 2018 m. vasario

19 d.

J. Mackonienė 2018 m.

balandžio

20–21 d.

Marijampolės Rygiškių Jono gimnazija, Kauno g. 7, Marijampolė
24-oji Lietuvos mokinių ekonomikos ir verslo olimpiada

(11–12 kl.)

Pirmas etapas vyks 2018 m. vasario 28 d. regione.

Išsamesnė informacija bus pateikta vėliau

 

Išsamesnė informacija bus pateikta vėliau Išsamesnę informaciją pateiksime vėliau J. Mackonienė 1.      2018 m. gegužės 5 d. Vilniaus universitetas
Kauno fakultetas
Muitinės g. 8, LT-44280 Kaunas
24-oji Lietuvos mokinių dailės olimpiada

(8–12 kl.)

2018 m. kovo 2 d.

 

Širvintų meno mokykla

 

Iki 2018 m. vasario

22 d.

J. Mackonienė 2018 m.

balandžio

26–27 d.

Trakų Vytauto Didžiojo gimnazija, Birutės g. 48, 21114 Trakai
30-oji Lietuvos mokinių

geografijos olimpiada (9–12 kl.)

2018 m. kovo 7 d. Širvintų meno mokykla Iki 2018 m. vasario

27 d.

J. Mackonienė 2018 m.

gegužės

3–5 d.

Kauno Aleksandro Puškino gimnazija, Vytauto pr. 50, Kaunas
5–8 klasių mokinių matematikos olimpiados rajoninis etapas 2018 m. kovo 14 d. Širvintų meno mokykla Iki 2018 m. kovo 5 d. J. Mackonienė Išsamesnę informaciją pateiksime vėliau Išsamesnę informaciją pateiksime vėliau

Pastabos:

  1. Lietuvos mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių, organizuojamų Širvintų rajono mokiniams 2017–2018 m. m., grafikas sudarytas

pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. V-936  patvirtinto 2018 m. Lietuvos mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių grafiko I dalį „Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro (LMNŠC) organizuojami renginiai“.

  1. Širvintų rajono mokyklos savo iniciatyva gali dalyvauti kitų Lietuvos institucijų organizuojamuose nacionaliniuose renginiuose.
  2. Dalyvių registracijos formas reikia atsiųsti prieš dešimt dienų iki olimpiados ar konkurso rajoninio etapo organizavimo dienos Švietimo centro metodininkei Joalitai Mackonienei elektroniniu paštu mackoniene@sirvintusc.lt arba atnešti į Švietimo centrą.
  3. Olimpiados ir konkursai organizuojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. ISAK-426 patvirtintais „Dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių nuostatais“.

 

Širvintų rajono švietimo centro metodininkė, laikinai atliekanti direktoriaus funkcijas Joalita Mackonienė

(8 382) 49 161, joalita.mackoniene@sirvintusc.lt

 

 

________________________________________________________