Logopedė Diana Dalalienė
 diana KontaktaiTel.: (8 382) 49161

El. p. diana.dalaliene@sirvintusc.lt

Veikla

Konsultuoja tėvus, teikia individualią pagalbą vaikui, siekiant įveikti kalbėjimo ir kalbos sutrikimus.

Į logopedę gali kreiptis

Tėvai (globėjai, rūpintojai), mokytojai, logopedai, pastebėję vaikų kalbėjimo, kalbos problemų ar rašymo, skaitymo mokymosi sunkumų.

Darbo laikas

Informacija ruošiama

Specialioji pedagogė Rasa Kazlauskienė
 rasa KontaktaiTel.: (8 382) 49161

El. p. rasa.kazlauskiene@sirvintusc.lt

Veikla

Konsultuoja tėvus, teikia individualią pagalbą vaikui, siekiant įveikti mokymo(si) (skaitymo, rašymo, skaičiavimo) sunkumus.

Į spec. pedagogę gali kreiptis

Mokinys, kai patiria mokymo(si) sunkumų; tėvai (globėjai, rūpintojai), mokytojai, specialieji pedagogai.

Darbo laikas

Informacija ruošiama

Psichologė Olga Gerviatovič
 olga KontaktaiTel.: (8 382) 49161

El. p. olga.gerviatovic@sirvintusc.lt

Veikla

Konsultuoja tėvus ir mokytojus, teikia pagalbą vaikui, siekiant padėti įveikti psichologinius sunkumus.

Į psichologę gali kreiptis

Mokinys (vaikas) savarankiškai, jo tėvai (globėjai, rūpintojai), mokytojai; mokinys, siunčiamas Vaiko gerovės komisijos nutarimu, gavus tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą.

Darbo laikas

Informacija ruošiama