Spartus pokyčių skverbimasis į visuomenės gyvenimą verčia galvoti apie tai, kaip įveikti pasikeitimų keliamas problemas, kokios darbo organizavimo formos užtikrintų maksimaliai efektyvią organizacijos veiklą. Viena iš šių naujų darbo formų yra projektinė veikla. Ji suteikia galimybę tobulinti veiklą, materialinę bazę, ugdyti kompetencijas, užmegzti partnerystės ryšius.

Įgyvendindamas edukacinius projektus, Širvintų rajono švietimo centras siekia:

1.Tobulinti organizacijų – projektų dalyvių veiklą.

2. Tobulinti projektų dalyvių kompetencijas.

3. Išmokyti projektų dalyvius dirbti komandoje.

4. Pratinti dalyvius prie projektinio darbo režimo bei skatinti juos kurti partnerystės tinklus bei juose veikti.

5. Mokyti projektų dalyvius priimti kultūrinę įvairovę.


ŠIRVINTŲ RAJONO ŠVIETIMO CENTRO DALYVAVIMAS PROJEKTUOSE

2017 metai

Eil.

Nr.

Projekto pavadinimas Centro vaidmuo projekte Projekto lygmuo
1. Jaunimo garantijų iniciatyvos projektas „Atrask save“ Partneris ES struktūrinių fondų
2. „Bendrakeleiviai“ Partneris Šalies
3. „Pasirinkimai“ Partneris Regioninis
4.  

„Fizinis aktyvumas vyresniajame amžiuje – nauda sveikatai, kūnui ir sielai“

Koordinatorius Regioninis

 


2016 metai

Eil.

Nr.

Projekto pavadinimas Centro vaidmuo projekte Projekto lygmuo
1. Jaunimo garantijų iniciatyvos projektas „Atrask save“ Partneris ES struktūrinių fondų
2. „Aš+Aš+Aš=mes? (meno mokykla nuo individualumo link bendruomeniškumo)“ Koordinatorius Šalies
3. Aplinkosauginis projektas „Moku rūšiuoti“ Partneris Šalies


2015 metai

Eil.

Nr.

Projekto pavadinimas Centro vaidmuo projekte Projekto lygmuo
1. Jaunimo garantijų iniciatyvos projektas „Atrask save“ Partneris ES struktūrinių fondų
2. „Širvintų krašto dvarai jaunimo akimis“ Koordinatorius Šalies
3. „KELIAS – 2015“ Partneris Šalies

2014 metai 

Eil.Nr. Projekto pavadinimas Centro vaidmuo projekte Projekto lygmuo
1. Širvintų rajono savivaldybės kultūros centro darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas Koordinatorius Šalies
2. „Gyvenimas yra gražus“ Koordinatorius Regioninis
3. Aplinkosaugos programa Koordinatorius Regioninis
4. „Turėjo liepa 9 šakas“ Partneris Šalies
5. Ugdymo turinio naujovių sklaidos modelis Partneris ES fondų

2013 metai

Eil.Nr. Projekto pavadinimas Centro vaidmuo projekte Projekto lygmuo
1. „Mokytojų, tėvų ir vaikų partnerystės ir bendradarbiavimo tinklo kūrimas nacionaliniu lygmeniu“ Partneris ES struktūrinių fondų
2. „Pedagoginių psichologinių tarnybų infrastruktūros, švietimo įstaigose dirbančių specialiųjų pedagogų, socialinių pedagogų, psichologų, logopedų darbo aplinkos modernizavimas“ Partneris ES struktūrinių fondų
3. „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo plėtra“ Partneris ES struktūrinių fondų
4. „Žingsniai verslumo link: Gelvonų krašto bendruomenės ekonominę veiklą skatinančių žinių ir įgūdžių gerinimas“ Partneris ES struktūrinių fondų
5. „Pasirenkamojo vaikų švietimo finansavimo modelio sukūrimas ir išbandymas savivaldybėse“ Partneris ES struktūrinių fondų
6. „Pagalbos sistemos kūrimas kokybės vadybos stiprinimui mokykloje“ Partneris ES struktūrinių fondų
7. Aplinkosaugos programa Koordinatorius Regioninis
8. „Širvintų rajono švietimo centro „Sniego gniūžtė“ Koordinatorius Regioninis

2012 metai

Eil.Nr. Projekto pavadinimas Centro vaidmuo projekte Projekto lygmuo
1. Aktyvių jaunų žmonių, jaunimo organizacijų lyderių, vadovų ugdymo ir jaunimo bendruomeniškumo skatinimas Širvintų rajone Koordinatorius Regioninis
2. Aplinkosauginiai renginiai Koordinatorius Regioninis
3. Širvintų rajono švietimo centro „Sniego gniūžtė“ Koordinatorius Regioninis
4. Psichologinio smurto prevencija Koordinatorius Regioninis
5. Piliečio žadintuvas Partneris ES struktūrinių fondų
6. Debatų metodikos integravimas į formaliojo švietimo sistemą Partneris ES struktūrinių fondų
7. „Mokyklos bendruomenės bendradarbiavimo formų plėtra Pietryčių, Vidurio, Šiaurės ir Šiaurės rytų Lietuvos regionų mokyklose“ Partneris ES struktūrinių fondų
8. Pedagoginių psichologinių tarnybų infrastruktūros, švietimo įstaigose dirbančių specialiųjų pedagogų , socialinių pedagogų , psichologų, logopedų darbo aplinkos modernizavimas Partneris ES struktūrinių fondų
9. Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra Partneris ES struktūrinių fondų
10. Žingsniai verslumo link: Gelvonų krašto bendruomenės ekonominę veiklą skatinančių žinių ir įgūdžių gerinimas Partneris ES struktūrinių fondų
11. „Gelvonų krašto muziejus – edukacinis krašto bendruomenės centras“ Partneris ES struktūrinių fondų
12. „Mokytojų, tėvų ir vaikų partnerystės ir bendradarbiavimo tinklo kūrimas nacionaliniu lygmeniu“ Partneris ES struktūrinių fondų
13. „Lietuvių literatūra vaikams – prisiminti ir pažinti“ Partneris Šalies

2011 metai

Eil.Nr. Projekto pavadinimas Centro vaidmuo projekte Projekto lygmuo
1. Pedagoginių psichologinių tarnybų infrastruktūros, švietimo įstaigose dirbančių specialiųjų pedagogų , socialinių pedagogų , psichologų, logopedų darbo aplinkos modernizavimas Partneris ES struktūrinių fondų
2. Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra Partneris ES struktūrinių fondų
3. Debatų metodikos integravimas į formaliojo švietimo sistemą Partneris ES struktūrinių fondų
4. Piliečio žadintuvas Partneris ES struktūrinių fondų
5. Mokyklos bendruomenės bendradarbiavimo  formų plėtra pietryčių, vidurio, šiaurės ir šiaurės rytų Lietuvos regionų mokyklose Partneris ES struktūrinių fondų
6. Besitobulinančių mokyklų tinklai 1Besimokančių mokyklų tinklai 2

Besimokančių mokyklų tinklai 3

Partneris ES struktūrinių fondų
7. Mokytojų, tėvų ir vaikų partnerystės ir bendradarbiavimo kūrimas nacionaliniu lygmeniu Partneris ES struktūrinių fondų
8. Širvintų rajono vietos veiklos grupės narių ir potencialių vietos projekto vykdytojų kvalifikacijos kėlimas Partneris ES struktūrinių fondų
9. Apginkime ir saugokime savo vaikystę Partneris Šalies
10. Nuo scenos iki ekrano Partneris Šalies
11. Dialogas Koordinatorius Regioninis
12. Aplinkosauginiai renginiai Koordinatorius Regioninis
13. Aktyvių jaunų žmonių, jaunimo organizacijų lyderių vadovų ugdymo ir jaunimo bendruomeniškumo skatinimas Širvintų rajone Koordinatorius Regioninis

Širvintų rajono švietimo centras kartu su NO „Risinajumu darbinica“ baigė įgyvendinti projektą „Darnus vystymasis – tėvų ir vaikų partnerystė“, finansuojamą  Šiaurės ministrų tarybos biuro Latvijoje. Danijos partnerių eksperimentus, skirtus gamtos mokslų mokytojams galite rasti (Augalai, Augalai gamina, Energijos saugojimas, Gamtinės dujos, Saulės krosnis, Saulės šiluma, Vakuuminis saulės surinkėjas, Žaidimas))

2010 metai

 

Eil.Nr. Projekto pavadinimas Centro vaidmuo projekte Projekto lygmuo
1. Pedagoginių psichologinių tarnybų infrastruktūros, švietimo įstaigose dirbančių specialiųjų pedagogų , socialinių pedagogų , psichologų, logopedų darbo aplinkos modernizavimas Partneris ES struktūrinių fondų
2. Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra Partneris ES struktūrinių fondų
3. Piliečio žadintuvas Partneris ES struktūrinių fondų
4. Debatų metodikos integravimas į formaliojo švietimo sistemą Partneris ES struktūrinių fondų
5. Besimokančių mokyklų tinklai 1 Partneris ES struktūrinių fondų
6. Besimokančių mokyklų tinklai 2 Partneris ES struktūrinių fondų
7. Kai mūsų širdys plaka išvien Partneris Šalies
8. Mokymosi visą gyvenimą programos „Grundvig“ paprogramės projektas „Kūrybiniai metodai ugdant tarpkultūrinę kompetenciją“ Partneris Tarptautinis
9. Mokymosi visą gyvenimą programos Grundvig paprogramės projektas „Kūrybiškas ugdymas – stimulas mokytis visą gyvenimą“ Koordinatorius Tarptautinis
10. Tvarus vartojimas – vaikų ir tėvų partnerystė Partneris Tarptautinis
11. Norvegijos finansinių mechanizmų paprojektuos „Tobulinkime kompetencijas“ Partneris Šalies
12. Širvintų rajono švietimo centro „Sniego gniūžtė“ Koordinatorius Regioninis
13. „Būk sveikas ir aktyvus“ Koordinatorius Regioninis
14. Širvintų rajono vietos veiklos grupės narių ir potencialių vietos projektų vykdytojų kvalifikacijos kėlimas Partneris ES struktūrinių fondų
15. Žinių, gebėjimų, nacionalinės ir tarptautinės patirties sklaida bei pritaikymas Širvintų r. VVG teritorijos kaimo plėtrai Partneris ES struktūrinių fondų

2009 metai

Eil.Nr. Projekto pavadinimas Centro vaidmuo projekte Projekto lygmuo
1. Pedagoginių psichologinių tarnybų infrastruktūros, švietimo įstaigose dirbančių specialiųjų pedagogų, socialinių pedagogų, psichologų, logopedų darbo aplinkos modernizavimas Partneris ES struktūrinių fondų
2. Pasirengimas atnaujintų bendrųjų programų diegimui Partneris Šalies
3. Mokymosi visą gyvenimą programos „Grundvig“ paprogramės projektas „Kūrybiniai metodai ugdant tarpkultūrinę kompetenciją“ Partneris Tarptautinis
4. Mokymosi visą gyvenimą programos Grundvig paprogramės projektas „Kūrybiškas ugdymas – stimulas mokytis visą gyvenimą“ Koordinatorius Tarptautinis
5. Rajoninė vaikų ir jaunimo liaudies kūrybos šventė „Patrepsėlis“ Partneris Šalies
6. Širvintų rajono švietimo centro „Sniego gniūžtė“ Koordinatorius Regioninis
7. „JUMS: jaunimo užimtumo ir motyvacijos stiprinimas“ Koordinatorius Regioninis
8. „Būk sveikas ir aktyvus“ Koordinatorius Regioninis
9. „Širvintų rajono mokiniai Lietuvos vardo tūkstantmečiui“ Koordinatorius Regioninis

2008 METAI

Eil.Nr. Projekto pavadinimas Centro vaidmuo projekte Projekto lygmuo
1 2004-2006 m. bendrojo programavimo dokumento 2.4 priemonė „Mokymosi visą gyvenimą sąlygų plėtra“„Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo pertvarka“ Partneris Tarptautinis (ES)
2 Pasirengimas atnaujintų bendrųjų programų diegimui Partneris Šalies
3 Tėvų švietimo programa „Dialogas“ Koordinatorius Šalies
4 Mokymosi visą gyvenimą programos „Grundvig“ paprogramės projektas „Kūrybiniai metodai ugdant tarpkultūrinę kompetenciją“ Partneris Tarptautinis
5 Lietuvos nuotolinio mokymosi sistemos veiklumo integralus ugdymas Partneris Tarptautinis (ES)
6 Skaitymo skatinimo projektas „Kaip skaityti ir kitiems pasakyti“ Partneris Šalies
7 Širvintų rajono švietimo centro „Sniego gniūžtė“ Koordinatorius Regioninis
8 „JUMS: jaunimo užimtumo ir motyvacijos stiprinimas“ Koordinatorius Regioninis
9 Psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos projektas „Apsisprendimas“ Koordinatorius Regioninis
10 „Būk sveikas ir aktyvus“ Koordinatorius Regioninis
11 Rajoninė vaikų ir jaunimo liaudies kūrybos šventė „Patrepsėlis“ Partneris Šalies
12 Nuotolinių mokymų mokytojų edukacinei IKT kompetencijai tobulinti organizavimas (Širvintų rajono savivaldybės pedagogams Partneris Šalies
13 „Mokymosi visą gyvenimą Skersinė paprogramė“. Pažintinių vizitų veikla Partneris Tarptautinis
14 Pilietinio ir tautinio ugdymo projektas „Atviri langai“ Koordinatorius Regioninis
15 „Iškritusių iš mokyklos mokinių grąžinimas“ Partneris Tarptautinis
16 „Pedagoginių psichologinių tarnybų plėtra“ Partneris Tarptautinis
17 Verslumo integravimas į formalųjį ir neformalųjį ugdymą Partneris Šalies

2007 METAI

Eil.Nr. Projekto pavadinimas Centro vaidmuo projekte Projekto lygmuo
1 2004-2006 m. bendrojo programavimo dokumento 2.4 priemonė „Mokymosi visą gyvenimą sąlygų plėtra“„Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo pertvarka“ Partneris Tarptautinis (ES)
2 Specialiojo ugdymo organizavimas bendrojo lavinimo mokykloje Partneris Šalies
3 Kūrybinis pleneras „Piešiu savo kraštą“ Koordinatorius Savivaldybės
4 LPS „Bočiai“ kompiuterinio raštingumo ugdymas Partneris Tarptautinis (ES)
5 Saugūs ir sveiki mokykloje Partneris Savivaldybės
6 Pasirengimas atnaujintų bendrųjų programų diegimui Partneris Šalies
7 Mokymasis bendradarbiaujant Partneris Tarptautinis (ES)
8 Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programos įgyvendinimo galimybės ikimokyklinio ugdymo įstaigoje Partneris Tarptautinis (ES)
9 Pedagogų kompiuterinio raštingumo mokymų paslaugos Širvintose Partneris Tarptautinis (ES)
10 Moksleivių mokymosi krūvių mažinimo galimybės mokykloje Partneris Tarptautinis (ES)
11 Širvintų rajono švietimo centro „Sniego gniūžtė“ Koordinatorius Šalies
12 Tėvų švietimo programa „Dialogas“ Koordinatorius Šalies
13 Pilietinio ir tautinio ugdymo projektas „Vaivorykštė širdžių“ Koordinatorius Savivaldybės
14 Mokymosi visą gyvenimą programos „Grundvig“ paprogramės projektas „Kūrybiniai metodai ugdant tarpkultūrinę kompetenciją“ Partneris Tarptautinis
15 Lietuvos nuotolinio mokymosi sistemos veiklumo integralus ugdymas Partneris Tarptautinis (ES)
16 Būk sveikas ir aktyvus Koordinatorius Savivaldybės
17 Rajoninė vaikų ir jaunimo liaudies kūrybos šventė „Patrepsėlis“ Partneris Šalies

2006 METAI

 Eil.Nr. Projekto pavadinimas Centro vaidmuo projekte Projekto lygmuo
1 2004-2006 m. bendrojo programavimo dokumento1.5 priemonė „Švietimo centrų infrastruktūros plėtra“ Partneris Tarptautinis (ES)
2 2004-2006 m. bendrojo programavimo dokumento 2.4 priemonė „Mokymosi visą gyvenimą sąlygų plėtra“„Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo pertvarka“ Partneris Tarptautinis (ES)
3 Pirminės narkomanijos prevencijos mokymai „Apsisprendimas“ Koordinatorius Savivaldybės
4 „Būk sveikas ir aktyvus“ Koordinatorius Savivaldybės
5 „Lietuvos nuotolinio mokymosi sistemos veiklumo integralus ugdymas“ Partneris Tarptautinis (ES)
6 „Širvintų rajono švietimo centras – atviras bendruomenės centras“ Koordinatorius Šalies
7 „Širvintų rajono švietimo centro „Sniego gniūžtė“ Koordinatorius Savivaldybės